Danica gives her all-out support to husband Marc Pingris.

Photo: Jerome Ascano

She observes that her son is more interested in sports.

“Ngayon, parang sports din. Kaya lang, hindi ko pa masabi kung basketball talaga kasi nahihilig din siya sa soccer.”

“So, hindi ko alam  kung dahil uso lang ba. Pero grabe yung pagkakiti-kiti din eh, sobra, parang daddy niya.”

“So, definitely, mapapasok talaga yung sports sa kanya. Iniisip ko lang pa kung saan talaga.”