Phil (left) and James (right) Younghusband teach basic drills and techniques in playing football via the two-minute segment show FYI. It airs daily on AKTV (IBC Channel 13).

Photo: Noel Orsal

“I’m so happy that we have a two-minute segment.

“So, it’s not a one hour long show, it may take two to three minutes to learn a basic technique, a certain drill that me and James does, that’s fun and easy to learn.

“We’re very thankful to AKTV for the opportunity.”

Sa naturang segment ng magkapatid na Phil at James, kanilang tuturuan ang mga manonood ng ilang drills at basic movements para sa paglalaro ng football.

Ang Football Younghusvand Instructional ay araw-araw na napapanood sa AKTV (IBC Channel 13).

Ang mga bagong drills at techniques naman nila’y napapanood tuwing Sabado, sa mga commercial breaks ng United Football League na nagsisimula ng alas dos ng hapon.