Marvin Agustin has proven that anyone can be successful in his chosen endeavor once he puts his heart into it—and he calls it passion. He considers his ventures not as a business but an opportunity to help the unemployed and provide them direction.

Photo: Allan Sancon

“Kung gusto talaga niya, gagawin niya.”

Nakakaramdam ba siya ng pagkainis dahil ang tingin ng marami ay napakayaman na niya?

“Hindi naman, I’m sure natutuwa sila. 

“Minsan nangyayari lang sa pelikula na mascot dati, waiter dati, ngayon may-ari na siya ng restaurant. 

“Masarap rin sa akin.  I’ll try to be a good example…

“I’ll try to be somebody na… gusto ko 'pag nakikita nila ako, gusto nilang matupad ang mga pangarap nila.”