MULTIMEDIA

  • Share it!
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
CAST MEMBERS: Legacy
posted on Tuesday, January 17, 2012 - 03:13pm STATS: 6215 Views | 0 Comments
Ang Legacy, isa sa pinakabagong handog na teleserye ng  GMA-7 sa primetime, ay kuwento ng tatlong half-sisters na maglalaban-laban upang patunayan na isa lang sa kanila ang karapat-dapat na magmana ng Legacy Corporation, isang malaking beauty-products company.

Show/Hide Comments

0 Comment

  • No comments yet.

Most Popular

Most Shared

Most Talked About