MULTIMEDIA

  • Share it!
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
Tasya Fantasya cast members
posted on Friday, January 30, 2009 - 12:00am STATS: 182324 Views | 0 Comments
Ang Tasya Fantasya ang pinakabagong drama TV series mula sa imahinasyon ni Carlo J. Caparas. Maging bahagi ng makulay at mahiwagang mundo ni Tasya (ginagampanan ni Yasmien Kurdi) simula April 6 tuwing Linggo, pagkatapos ng SOP.

Show/Hide Comments

0 Comment

  • No comments yet.

Most Popular

Most Shared

Most Talked About